Naprawa gwarancyjna

Zgłoszenie serwisowe – NAPRAWA GWARANCYJNA

 

Nazwa / Imię i nazwisko zgłaszającego *

Adres siedziby / zamieszkania zgłaszającego (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu) *

Adres e-mail zgłaszającego *

Telefon zgłaszającego (w formacie: 123 456 789) *

PESEL (dotyczy konsumentów) / NIP (dotyczy przedsiębiorców, urzędów, itp.) zgłaszającego *

Adres miejsca serwisu (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/lokalu) *

Nazwa producenta urządzenia i model *

Numer seryjny urządzenia *

Opis problemu oraz informacja o miejscu montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora - na elewacji (na jakiej wysokości od poziomu gruntu) czy na dachu *

Załącz kartę gwarancyjną *

Załącz dokument zakupu *

Załącz zdjęcia urządzenia, instalacji, miejsca montażu, itp. (jeśli posiadasz)
Znane mi są postanowienia karty gwarancyjnej wystawionej przez KLIMAX Sp. z o.o. i wiem, że w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego zostanę obciążony przez KLIMAX Sp. z o.o. kosztami pracy serwisu (150 zł netto + 23% VAT za 1 godz. pracy serwisu x ilość godzin pracy serwisu) oraz jego dojazdu i powrotu do i z miejsca wykonania serwisu (1,00 zł netto + 23% VAT za 1 km x ilość przejechanych kilometrów; ilość przejechanych kilometrów zostanie obliczona zgodnie z Google Maps). 

* - wymagane pole

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress